Financieel

Ontdek alles over zonnepanelen, optimizers, omvormers, onze garantievoorwaarden en de financiële voordelen waar u gebruik van kunt maken.

Hoe kunt u zonnepanelen financieren?

Zonnepanelen kunnen op vier manieren gefinancierd worden; door middel van eigen (spaar) geld, door gebruik te maken van energie besparende maatregelen, een financiering of door je huidige hypotheek te verhogen of een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Gebruik van eigen (spaar) geld

Wanneer u gebruik maakt van eigen geld of spaar geld, dan kunt u de zonnepanelen zelf betalen en heeft u dus niet te maken met voorwaarden die bijvoorbeeld wel bij een lening komen kijken. Wel heeft u ook met eigen geld het voordeel om de belasting terug te vragen. Bij Damsma Solar helpen wij u gratis met het terug vragen van de BTW.

Persoonlijke lening

U kunt een persoonlijke lening aanvragen voor de aanschaf van energie besparende maatregelen. De kosten van een persoonlijke lening zijn lager dan bij een hypotheek maar in veel gevallen is de rente wel hoger dan bij uw hypotheek verstrekker. Wel zijn deze kosten, net als bij een hypotheek, aftrekbaar in uw belasting aangifte. Bij een hypotheek of persoonlijke lening is het een voordeel dat het gehele bedrag besteed mag worden aan zonnepanelen. Wanneer u een lening afsluit via SVN is de rente lager maar gelden er andere voorwaarden.

SVN / Duurzaamheidslening

SVN staat voor Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en is een lening waarbij u 75% van de financiering moet gebruiken voor zonnepanelen en de overige 25% moet gebruiken voor overige energie besparende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van deuren, ramen of de verwarmingsketel. U kunt de energie besparende lening afsluiten via uw gemeente of provincie met een zeer lage rente vanaf 2,4%. De maandelijkse aflossing is dus lager dan de besparing, waardoor u direct begint met besparen.

Voor duurzaamheidsleningen tot € 7.500,- geldt het 10-jaar vaste rentetarief. Voor bedragen tussen € 7.500,- en € 25.000,- gelden het 15-jaar vaste rentetarief. Op de website van SVN zijn de actuele rentetarieven te vinden. Steeds meer van onze klanten maken gebruik van de duurzaamheidslening. In de praktijk betekent dit dat u onze factuur indient bij de leningverstrekker, zij geven dan toestemming waarnaar zij het gewenste bedrag overmaken naar Damsma Solar.

Rente percentage per 10 of 15 jaar

Datum 10 jaar 15 jaar
13-03-2017 1,60 % 1,60 %
06-03-2017  1,60 %  1,60 %


* De rente wordt vastgesteld op de datum dat de aanvraag bij ons binnen is en staat de hele looptijd vast.

Voorbeeld Duurzaamheidslening

Hoofdsom Bruto maandlast Looptijd Rente*
€ 8.000,- € 50,03 15 jaar 1,6 %
Afsluit kosten Totale kosten Jaarlijks kosten %  
n.v.t. € 9.003,60 1,6 %  


* De rente wordt vastgesteld op de datum dat de aanvraag bij ons binnen is en staat de hele looptijd vast.

Hypotheek verhogen of nieuwe hypotheek afsluiten

Bij aanschaf van zonnepanelen heb je de mogelijkheid om deze in de bestaande hypotheek mee te financieren. Dit is mogelijk als er sprake is van een verhoogde inschrijving op de bestaande hypotheek. Hiervoor hoef je, indien van toepassing, niet naar de notaris maar kun je rechtstreeks bij de huidige hypotheek verstrekker het verzoek indienen. Je dient hierbij wel rekening te houden met een nieuwe inkomenstoets en taxatie rapport.
Als er geen sprake is van een verhoogde inschrijving bestaat de mogelijkheid om een tweede hypotheek af te sluiten bij je huidige hypotheekverstrekker. Dit is een nieuwe hypotheek aanvraag, waarbij een inkomenstoets wordt gedaan en taxatierapport wordt geëist. Dit wordt een nieuwe hypothecaire inschrijving die via de notaris bij het kadaster moet worden ingeschreven als tweede hypotheek.
In dit geval zal moeten worden geïnformeerd bij de hypotheek verstrekker wat het minimale hypotheekbedrag is en of deze financiering hieraan voldoet. Dit is een duur proces waarbij je te maken hebt met kosten. Daarom is in veel gevallen een persoonlijke lening een snellere oplossing met lagere kosten.

Hoe vraagt u uw BTW terug?

Wanneer u er voor kiest om een investering te doen in een systeem met

Logo Belasting Dienst

zonnepanelen zult u merken dat er 21% van het totale bedrag is voorbehouden voor de BTW. Om de kostprijs van de investering voor particulieren te drukken heeft de overheid er voor gekozen om aan particulieren de mogelijkheid te bieden om de BTW van 21% terug te vorderen. Deze terugvordering houdt in dat de particulier zich er toe verplicht om een BTW-aangifte in te dienen. Zodra er een systeem met zonnepanelen, door een particulier, wordt aangekocht krijgt deze de stempel van “ondernemer”. Het betreft uiteraard geen normale ondernemer in de standaard zin van het woord. Zo kunt u als particulier een vrijstelling krijgen van de overheid. Hierdoor kunt u toch nog de 21% BTW terugvorderen die u heeft betaald op een systeem met zonnepanelen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op. Natuurlijk helpen wij onze klanten gratis met het terugvorderen van de BTW.

Aanmelden als ondernemer

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1345,- of minder is (zie ‘Berekening te betalen btw’). Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen. Voor het betreffende E-formulier klik hier. Wil je de btw die aan jou in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet je je  bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de belastingdienst.

Vermeld als startdatum van de onderneming de datum op de factuur van aankoop van de zonnepanelen. Als de datum van installeren van de panelen hiervóór ligt, vermeld je de installatie datum. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Verzoek om ontheffing indienen

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dien je schriftelijk in. u stuurt dan een brief naar uw belastingkantoor, maar wat precies zet u in uw verzoek? In uw verzoek moet u vermelden dat u in de komende jaren niet meer dan € 1345,- btw hoeft te betalen. Dat doet u bijvoorbeeld aan de hand van de gegevens van uw onderneming van voorgaande jaren.

U hoort van ons

Nadat u uw verzoek heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken bericht van de belastingdienst. Als uw verzoek is goedgekeurd gaat de ontheffing in vanaf het eerstvolgende jaar. De ontheffing kan met terugwerkende kracht ingaan tot de datum waarop het verzoek is ingediend. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U maakt aannemelijk dat u na toepassing van de kleine ondernemersregeling geen btw hoeft te betalen over het jaar waarin u het verzoek heeft ingediend
  • U heeft over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw vermeld op de door u uitgereikte facturen
  • U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw terug gevraagd

Berekening te betalen btw

Je berekent de te betalen btw als volgt: je trekt de btw die aan je is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de btw die je verschuldigd bent over de levering van de stroom (zie ‘Verschuldigde btw’).

Verschuldigde btw

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet je weten hoeveel stroom je aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom je in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag je gebruikmaken van forfaitaire bedragen (zie de tabel hieronder). Het forfaitaire bedrag dat je moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van je zonnepanelen. Als je gebruik maakt van deze forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan je energiebedrijf.

Voorbeeld: voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heb je een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van € 950. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, je kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 3500 Wp.

  • Verschuldigde BTW: € 80,-
  • Voorbelasting: € 950,-
  • Terug te ontvangen BTW: € 870,-

Wat verdien je met extra belasting voordeel op zonnepanelen

Met deze tijdelijke regeling mag je rekenen op een flinke korting. Een set van 12 zonnepanelen, compleet geïnstalleerd kost normaal € 5800,- inclusief BTW. Na het terugvragen van de BTW betaalt u nog slechts € 4905,-. De terugverdientijd is nu 8 jaar, compleet geïnstalleerd.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp)

per jaar Forfait
0 – 1000€ 20
1001 – 2000€ 40
2001 – 3000€ 60
3001 – 4000€ 80
4001 – 5000€ 100
5001 – 6000€ 120
6001 – 7000€ 140
7001 – 8000€ 160
8001 – 9000€ 180
9001 – 10.000€ 200
Kan ik ook salderen?

Op deze pagina’s vindt u een uitleg van de begrippen saldering, zelflevering en tariefkorting. Deze uitleg is met name bedoeld voor duurzame energie-opwekkers als energiecoöperaties, gemeentes en particulieren.

Saldering

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Zelflevering

Zelflevering is het leveren van stroom via een eigen aansluiting en deze via het net aan uzelf leveren via een andere aansluiting. Hierdoor zou de afnemer dezelfde prijs voor de aan zichzelf geleverde energie (inclusief belastingen) krijgen als de betaalde prijs voor energie die op een ander tijdstip van de energieleverancier wordt afgenomen. In de praktijk blijkt het moeilijk deze situatie te bereiken, deels omdat productie en afnemer toch niet dezelfde rechtspersoon zijn, deels omdat bestaande wetgeving vereist, dat levering altijd via een leverancier of pv-partij moet plaatsvinden.

Tarief

De hoogte van het tarief voor duurzame energie bestaat uit het leveringstarief en de energiebelasting. Als u mag salderen dan moet het energiebedrijf uw levering aan het net verplicht verrekenen met uw eigen verbruik. Deze verplichte verrekening heeft geen begrenzing voor duurzame energie. Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan krijgt u een terugleververgoeding van het energiebedrijf.

Spelregels

Er gelden enkele spelregels voor saldering door kleinverbruikers van elektriciteit. Maar mag u salderen, dan hoeft u alleen energiebelasting te betalen over uw levering van elektriciteit aan het net, verrekend met uw eigen verbruik via dezelfde aansluiting.

Collectief

Bent u lid van een collectief? Dan hangt het ervan af of u voor of achter de meter invoedt of u kunt salderen, of dat u in aanmerking kunt komen voor het verlaagde tarief voor collectief opwekken. Er zijn meerdere situaties denkbaar.

Salderen als energieproducent

Als u energie produceert en u wilt salderen dan bent u verplicht dit te melden. U kunt dit doen bij www.energieleveren.nl. En meld ook bij uw eigen energiemaatschappij dat u energieproducent bent. Anders kan het zijn dat de energiemaatschappij niet kan salderen, omdat de gegevens in de administratie ontbreken.

Op deze pagina kunt u lezen welke factoren er mee spelen bij het kiezen van de juiste zonnepanelen. Natuurlijk komen wij ook bij u langs om de ligging van uw dak en omgeving te bekijken om zo de juiste zonnepanelen te kiezen. Bekijk hier onze werkwijze.

Hoe kunt u zonnepanelen financieren?

Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren gefinancierd worden. Zo kan het met eigen (spaar) geld of  kunt u de zonnepanelen financieren via een persoonlijke lening of SVN/Duurzaamheidslening. Wel zitten er aan deze leningen voorwaarden. Mocht u geinterreseerd zijn in zonnepanelen en wilt u gebruik maken van een lening, dan kunt u hier precies lezen wat de leningen inhouden en kunt u onze adviseur navragen naar de voorwaarden van de lening.

start met besparen

Benieuwd wat zonnepanelen
u opleveren?

Onze experts staan voor u klaar. Laat uw gegevens achter.